Formy uczestnictwa

W konferencji można uczestniczyć jako:

  • słuchacz,
  • autor (wystąpienia, plakatu w formie pliku PDF).

Każdy z uczestników prezentujący wystąpienie lub plakat przesyła abstrakt zawierający maksymalnie 500 znaków (bez spacji) na adres konferencja.npsit@pcz.pl. Abstrakty oraz plakaty w formie pliku PDF zostaną zamieszczone na stronie internetowej Konferencji. Terminy nadsyłania podane są TUTAJ.

Wymogi dotyczące przygotowania plakatu:

  • plakat może zajmować maksymalnie 4 strony w formacie A4,
  • plik z plakatem należy zapisać w formacie PDF,
  • plik z plakatem należy przesłać na adres konferencja.npsit@pcz.pl w terminie podanym TUTAJ.

Warunkiem koniecznym uczestnictwa jest terminowa rejestracja poprzez Formularz zgłoszeniowy .

Udział w Konferencji zostanie potwierdzony certyfikatem przesyłanym do uczestników w formie elektronicznej (PDF).

Udział w Konferencji jest bezpłatny!