Komitety

Komitet naukowy Komitet organizacyjny
 • Przewodniczący: Tomasz Błaszczyk, Politechnika Częstochowska
 • Bohdan Kopytko, Politechnika Częstochowska
 • Mirosław Kurkowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Sylwia Lara-Dziembek, Politechnika Częstochowska
 • Ewa Majchrzak, Politechnika Śląska
 • Marek Małolepszy, Politechnika Łódzka
 • Valerie Novitzká, Uniwersytet Techniczny w Koszycach
 • Katarzyna Pawlik, Politechnika Częstochowska
 • Zbigniew Pozorski, Politechnika Poznańska
 • Grażyna Rygał, Uniwersytet im. Jana Długosza
 • William Steingartner, Uniwersytet Techniczny w Koszycach
 • Marek Szajt, Politechnika Częstochowska
 • Małgorzata Wróbel, Politechnika Częstochowska
 • Przewodnicząca: Joanna Klekot, Politechnika Częstochowska
 • Z-ca przewodniczącej: Jowita Rychlewska, Politechnika Częstochowska
 • Anita Ciekot, Politechnika Częstochowska
 • Tomasz Derda, Politechnika Częstochowska
 • Katarzyna Freus, Politechnika Częstochowska
 • Aleksandra Górecka-Zbrońska, Politechnika Częstochowska
 • Jarosław Kowalski, Uniwersytet im. Jana Długosza
 • Katarzyna Szota, Politechnika Częstochowska
 • Wioletta Tuzikiewicz, Politechnika Częstochowska