Ważne terminy

do 23 września 2022 r. - przesyłanie abstraktów wystąpień i plakatów
13 października 2022 r. - ogłoszenie programu Konferencji
do 14 października 2022 r. – przesyłanie plakatów w formie pliku PDF
do 18 października 2022 r. - rejestracja słuchaczy Konferencji
20 października 2022 r. – Konferencja