AZG 01.07.2022 -
Imię: AZG
Status: Użytkownik
Ostatnia aktualizacja: 13-04-2022 09:57:09

Dr hab. inż. Andrzej Grzybowski, prof. PCz.

Katedra Matematyki,
Politechnika Częstochowska,
ul. Armii Krajowej 21 (budynek główny WIMiI, pokój 316)

kontakt telefoniczny przez sekretariat Katedry Matematyki, tel.: 0048 343 250 324
email:,
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________


Zajęcia dydaktyczne:

Semestr letni 2021/22

specjalność Computational Intelligence and Data Mining, ERASMUS +
Theory of games and decisions

Konsultacje dydaktyczne

Spotkania on-line po uzgodnieniu drogą mailową lub za pośrednictwem sekretariatu.

Studia i stopnie naukowe
studia
1982: studia magisterskie - Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, kierunek matematyka stosowana,

Temat pracy magisterskiej: Optymalne zatrzymywanie skończonych łańcuchów Markowa przy wybranych kryteriach optymalności
Promotor: Profesor Stanisław Trybuła, Instytut Matematyki Politechniki Wrocławskiej,
(biogramy Profesora: wikipedia oraz strona Komisji Statystyki Komitetu Matematyki PAN )
Recenzent: Profesor Krzysztof Szajowski, Instytut Matematyki Politechniki Wrocławskiej

stopnie naukowe
1991: stopień doktora nauk matematycznych (dyscyplina: matematyka) - Instytut Matematyki Politechniki Wrocławskiej.
Temat rozprawy doktorskiej: Minimaksowe decyzje w pewnych problemach sterowania układami stochastycznymi.
Promotor: Profesor Stanisław Trybuła
Recenzenci:
Profesor Adam Rybarski, Instytut Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego
Profesor Ryszard Zieliński, Instytut Matematyczny PAN, Warszawa (biogram na stronie Komisji Statystyki Komitet Matematyki PAN )

Doktorat odnotowany w światowej genealogii matematyki (Mathematics Genealogy Project) tworzonej przez American Mathematical Society & North Dakota State University.

2013: stopień doktora habilitowanego nauk technicznych (dyscyplina: informatyka) - Instytut Inżynierii Systemowej i Informatyki, Uniwersytet w Pardubicach (Republika Czeska).
Temat pracy habilitacyjnej:Modeling and simulation in decision making under uncertainty
Zainteresowania naukowe
dyscyplina naukowa
matematyka, informatyka

aktualna tematyka badawcza:
metody sztucznej inteligencji, podejmowanie decyzji w warunkach niepewności, analiza wielokryterialna, metody symulacyjne fizyki statystycznej.
Działalność organizacyjna
członkostwo w towarzystwach naukowych

Polskie Towarzystwo Matematyczne
- wiceprezes Częstochowskiego Oddziału PTM w kadencji 2008-2010,
- prezes Częstochowskiego Oddziału PTM w kadencji 2014-2016,

International Association of Engineers (IAENG),
International Association of Applied Mathematics and Mechanics (GAMM).

nagrody i odznaczenia

Wielokrotnie indywidualna nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej za działalność naukową
Wielokrotnie nagroda zespołowa Rektora Politechniki Częstochowskiej za działalność organizacyjną w zakresie nauki


Dane wszystkich publikacji znajdują się w bazie Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej .

Poniżej przedstawione są publikacje do roku 2016.

Web of Science
Publikacje w wydawnictwach z bazy Web of Science (tzw. listy filadelfijskiej)

Grzybowski, A.Z., New results on inconsistency indices and their relationship with the quality of priority vector estimation, Expert Systems With Applications 43 (2016) 197-212, (opis w bazie ScienceDirect)

Grzybowski A, Puchała P. Remarks about discrete Young measures and their Monte Carlo simulation. Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics. (2015), 14(2):13-20. (open access)

Grzybowski, A.Z., Dima I.C., Grabara J.K, Statistical modeling of the mechanical properties of the heavy steel plates – dealing with the ill conditioned data, Metalurgia International Vol. XVIII (2013), No. 1 (ISSN 1582-2214)

Grzybowski A. Z. , Domański Z.,: An algorithm for modeling tension-propagation in chain-like structures' dynamics, Proceedings of the Twelfth International Conference on Informatics INFORMATICS2013, (eds. V.Novitzká, Š. Hudák) p.335-338, 2013

Domański Z., Grzybowski A. Z.,: Simulation Study of Translocation Molecules Through Artificial Nanopores, Proceedings of the Twelfth International Conference on Informatics INFORMATICS2013, (eds. V.Novitzká, Š. Hudák), p.339-342, 2013

Grzybowski, A.Z., Optimization methods in modeling the mechanical properties of heavy steel plates, Archives of Metallurgy and Materials No 4, Vol. 57, 2012, 971-979. DOI: 10.2478/v10172-012-0108-2

Grzybowski, A. Z., Note on a new optimization based approach for estimating priority weights and related consistency index, Expert Systems with Applications (2012), 39 , 11699-11708 (opis w bazie ScienceDirect)

Grzybowski, A.Z., Optimal Stopping Rules For Some Blackjack Type Problems,[ in:] Current Themes in Engineering Science 2009, American Institute of Physics, Melville, New York, 2010, 91-100., (info wydawnictwa online)

Grzybowski A.Z. Incorporating prior information in regression estimation: on a coefficient of uncertainty based on the condition
number of the matrix of observations, International Council for Industrial and Applied Mathematics (ICIAM) Congress , Zurich 2007. (abstracts),

Domański Z., Grzybowski A.Z. On some new method of incorporating prior information into regression analysis and its performance in real-world applications: cross-validation analysis, International Council for Industrial and Applied Mathematics (ICIAM) Congress , Zurich 2007. (abstracts),

Grzybowski, A.Z., Computer Simulations in Constructing a Coefficient of Uncertainty in Regression Estimation - Methodology and Results, Lectures Notes in Computer Science No 2338, Springer-Verlag, Berlin 2002, vol. 2328, 671-678.

Grzybowski, A.Z., On Some Problem of Optimal Stopping and Control, Journal of Applied Mathematics and Mechanics, (ZAMM) Volume 76, Berlin, 1996, S3, 443-444, ( Willey InterScience )
Mathematical Reviews
Publikacje w wydawnictwach z bazy MathSciNet. Jest to światowa baza abstraktów artykułów matematycznych prowadzona przez American Mathematical Society

Grzybowski, A.Z. Porosiński, Z., Szajowski, K. Zagadnienia optymalnego sterowania w pracach Stanisława Trybuły, Mathematica Applicanda (Matematyka Stosowana), rocznik Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Tom 11/52, 2010, str. 97-116.
Grzybowski, A.Z. Computer Simulations in Constructing a Coefficient of Uncertainty in Regression Estimation - Methodology and Results, Lectures Notes in Computer Science No 2338, Springer-Verlag, Berlin 2002, vol. 2328, 671-678.
Grzybowski, A.Z., O pewnym łącznym problemie optymalnego sterowania i zatrzymywania, Przegląd Statystyczny R. XLIV, 3 1997, 408-413,
Grzybowski, A.Z., Minimaksowo odporna estymacja parametrów regresji, Przegląd Statystyczny R. XLIV, 3 1997, 427-435,
Grzybowski, A.Z., On Some Problem of Optimal Stopping and Control, Journal of Applied Mathematics and Mechanics, (ZAMM) Volume 76, Berlin, 1996, S3, 443-444, ( Willey InterScience )
Grzybowski, A.Z., Minimaksowo-odporne sterowanie układami stochastycznymi z losowym składnikiem zadanym równaniem regresji liniowej. Część II, Przegląd Statystyczny R.XLV Z.1 1998, 99-112
Grzybowski, A.Z., Minimaksowo-odporne sterowanie układami stochastycznymi z losowym składnikiem zadanym równaniem regresji liniowej. Część I., Przegląd Statystyczny R XLIV, zeszyt 2 1997, 279-292
Grzybowski, A.Z., Minimax control of stochastic systems with actuation errors, Applicationes Mathematicae 21,2 1991, 235-252
Grzybowski, A.Z., Minimax state estimation of stochastic systems with an uncertain parameter, Applicationes Mathematicae
(Zastosowania Matematyki) 21,1 ,1991, 33-42
Grzybowski, A.Z., Minimax control of a system which cannot be observed without error, Applicationes Mathematicae 20,2 ,1990, 153-169,
Grzybowski, A.Z., Minimaksowe decyzje w pewnych problemach sterowania z wieloma źródłami głośnych zakłóceń, Mathematica Applicanda (Matematyka Stosowana), rocznik Polskiego Towarzystwa Matematycznego, 31, 1989, 5-16.
Inne czasopisma zagraniczne
Publikacje w czasopismach zagranicznych spoza bazy Web of Science

Grzybowski, A.Z., Domański, Z., Bartłomiejczyk K., Algorithmization and simulation of the chain-like structures' dynamics-interrelations between movement characteristics, Acta Eletrotechnica et Informatica, (2013) Vol 13 (4),
Kazibudzki P.T., Grzybowski, A.Z., On some advancements within certain multicriteria decision making support methodology, American Journal of Business and Management, Vol. 2, No. 2, 2013, 143-154 DOI: 10.11634/216796061302287 (ISSN 2167-9606 (Print) ISSN 2167-9614 (Online)/ Copyright ˆWorld Scholars, USA)
Grzybowski, A.Z., Simulation analysis of global optimization algorithms as tools for solving chance constrained programming problems, Acta Eletrotechnica et Informatica, (2011) Vol 11 (4), 60-65
Grzybowski, A.Z., Monte Carlo Analysis of Risk Measures for Blackjack Type Optimal Stopping Problems, Engineering Letters, Vol. 19 Issue 3, pp. 147-154 (czasopismo online, artykuł online)
(czasopismo indeksowane w bazie SCOPUS)
Grzybowski, A.Z., Probabilistic model of a single vehicle and one destination routing problem and its Monte Carlo solutions, Advanced Logistics Systems, Theory and Practice , vol. 4 ,2010 , 53-60.
Grzybowski A.Z. : Note on Improvement Regions of Some Regression Estimators, Ser.2 nr 3 (102), Vesnik GDU , 2010, 37-40
Grzybowski, A.Z., A note on a single vehicle and one destination routing problem and its game-theoretic models , Advanced Logistics Systems vol. 3 ,2009 , 71-76.
Lista czasopism punktowanych MNiSW
Publikacje w wydawnictwach z listy B czasopism punktowanych MNiSW

Grzybowski, A.Z., New optimization based method for estimating priority weights, Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics (2013), 12(1), p. 33-44.
Grzybowski,A.Z. Modele programowania stochastycznego w problemach gospodarczych i społecznych, Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej , Polonia University Scientific Journal, 1 (5) , 2011, 117-128.
Grzybowski, A.Z.,Simulation approach to optimal stopping in some blackjack type problems, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, No2, Vol 10, 2011, 2011, pp. 75-86.
Grzybowski, A.Z., Domański, Z., A sequential algorithm for modeling random movements of chain-like structures, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, No2, Vol 10, 2011, pp. 5-11.
Grzybowski A.Z. Goal Programming Approach for Deriving Priority Vectors - Some New Ideas, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 1(9), 2010, 17-27.
Grzybowski, A.Z., Monte Carlo optimization procedure for chance constrained programming - simulation study results, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 1(8), 2009, 39-46.
Grzybowski, A.Z., O pewnym problemie optymalnego stopowania typu „blackjack” i jego zastosowaniach [w:] Interdyscyplinarne uwarunkowania rozwoju gospodarczego – teoria i praktyka. Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej, Urbaniec, M. (red.), Tom 2, Wydawnictwo Educator, Częstochowa 2008, 167-176.
Grzybowski, A.Z., On some blackjack type optimal stopping problem, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 1 (7), 2008, 49-56.
Grzybowski, A.Z., On some new method of incorporation prior information along with its uncertainty in regression estimation, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, (5 )2006, 23-31.
Grzybowski, A.Z., On a coefficient of uncertainty based on the condition number of the matrix of observations, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 1(6), 2007, 69-74.
Grzybowski, A.Z., Cross-validation techniques in the practical problem of a choice of the regression estimator, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 1(2), 2003, 39-44.
Grzybowski, A.Z., Asking price model for used car market – incorporating prior information, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 1(4) 2005, 50-57.
Grzybowski, A.Z., Analiza obrażeń sportowych w piłce nożnej na podstawie danych Poradni Medycyny Sportowej w Częstochowie, (współautor: Radzioch W. ) Medycyna Sportowa 2/2000, nr 103, 15-20.
Grzybowski, A.Z., Obrażenia ciała w kolarstwie (współautorzy: Radzioch W., Nowak M.), Medycyna Sportowa 5/2000, nr 106 , 16-17.
Grzybowski, A.Z., Analiza obrażeń w sportach walki w materiale poradni medycyny sportowej w Częstochowie (współautorzy : Radzioch W., Łęgosz P., Łatacz W. ) , Medycyna Sportowa 9/2000, nr 110, 24-27.
Grzybowski, A.Z., Estymatory wykorzystujące informację a priori w adaptacyjnej estymacji parametru regresji, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 12, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2002, 53-62.
Grzybowski, A.Z., On uncertainty classes and minimax estimators in the linear regression models with heteroscedasticity and correlated errors, Folia Oeconomica 152, 2000, 47-57.
Grzybowski, A.Z., O pewnym łącznym problemie optymalnego sterowania i zatrzymywania, Przegląd Statystyczny R. XLIV, 3 1997, 408-413,
Grzybowski, A.Z., Minimaksowo odporna estymacja parametrów regresji, Przegląd Statystyczny R. XLIV, 3 1997, 427-435,
Grzybowski, A.Z., Minimaksowo-odporne sterowanie układami stochastycznymi z losowym składnikiem zadanym równaniem regresji liniowej. Część II, Przegląd Statystyczny R.XLV Z.1 1998, 99-112,
Grzybowski, A.Z., Minimaksowo-odporne sterowanie układami stochastycznymi z losowym składnikiem zadanym równaniem regresji liniowej. Część I., Przegląd Statystyczny R XLIV, zeszyt 2 1997, 279-292,
Światowe kongresy i konferencje zagraniczne
Publikacje w materiałach światowych kongresów i konferencji zagranicznych

Domański Z., Grzybowski A. Z.: Analysis of Sequential Algorithms as Tools for Modeling the Chain-Like Body evolution, Proceedings of 2015 IEEE 13th International Scientific Conference on Informatics, (eds. V. Novitzka, S. Korecko, A. Szakal), str. 97-102, 2015, ISBN: 978-1-4673-9867-1

Grzybowski A. Z., Puchała P.: Monte Carlo simulation of the Young measures - comparison of random number generators, Proceedings of 2015 IEEE 13th International Scientific Conference on Informatics, (eds. Novitzka, S. Korecko, A. Szakal), str 109-113, 2015, ISBN: 978-1-4673-9867-1

Grzybowski A. Z. , Remarks about pairwise comparisons, prioritization and judgment consistency measurement: Proceedings of the International Conference: Liberec Informatics Forum 2014, (eds.:J. Skrbek, D. Nejedlová, T. Semerádová), Published by: Technical University of Liberec, 2014, pp.: 57-64, ISBN 978-80-7494-148-1

Grzybowski A. Z. , Domański Z.,: An algorithm for modeling tension-propagation in chain-like structures' dynamics, Proceedings of the Twelfth International Conference on Informatics INFORMATICS2013, (eds. V.Novitzká, Š. Hudák) p.335-338, 2013

Domański Z., Grzybowski A. Z.,: Simulation Study of Translocation Molecules Through Artificial Nanopores, Proceedings of the Twelfth International Conference on Informatics INFORMATICS2013, (eds. V.Novitzká, Š. Hudák), p.339-342, 2013

Domański Z., Grzybowski, A.Z., An approach to polymer translocation via a sequential algorithm, Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science 2012 Vol II, WCECS 2012, October 24-26, 2012, San Francisco, USA

Grzybowski,A.Z., Simulation analysis of global optimization algorithms as tools for solving chance constrained programming problems, [w:] Proceedings of International Scientific Conference on Informatics, Slovakia, (eds.Novitzka V., Hudak S.), 2011, 237-241.

A. Z. Grzybowski, I. C. Dima, J. K. Grabara, G. R. Goldbach, O.R. Popescu, Utilizing of mathematics-statistics methods concerning mechanic properties of heavy steel plates - dealing with the ill conditioned data - [w:] Proceedings of International Conference on Mathematical Models for Engineering Science (MMES '10) (ed. V. Mladenov, K. Psarris, N. Mastorakis, A. Caballero, G. Vachtsevanos ) , WSEAS Press, 2010, 277-284.

Grzybowski, A.Z., Monte Carlo simulations in the analysis of some optimal stopping problems, [w:] Proceedings of International Conference On Applied Electrical Engineering And Informatics 2010, Italy, (ed. L. Vokorosov), 2010, 19-24.

Grzybowski, A.Z., An optimal stopping rule for approaching a border that should not be crossed, [w:] Lectures Notes in Engineering and Computer Science, Proceedings of the World Congress of Engineering 2009, Gelman L., Hukins D.W.L. , Hunter A., Korsunsky (eds.), Londyn 2009. (materiały kongresu, artykuł online)

Grzybowski A.Z. Incorporating prior information in regression estimation: on a coefficient of uncertainty based on the condition
number of the matrix of observations, International Council for Industrial and Applied Mathematics (ICIAM) Congress , Zurich 2007. (abstracts),

Domański Z., Grzybowski A.Z. On some new method of incorporating prior information into regression analysis and its performance in real-world applications: cross-validation analysis, International Council for Industrial and Applied Mathematics (ICIAM) Congress , Zurich 2007. (abstracts),

Grzybowski, A.Z., On some regression estimators incorporating prior information - cross-validation analysis, [w:] Proceedings of 2nd Euro-Japanese Workshop on Stochastic Risk Modelling for Finance, Insurance, Production and Reliability, T. Dohi, N. Limnios, S. Osaki (eds), Chamonix , 2002, 122-127.

Grzybowski, A.Z., Simulation analysis of some regression estimators incorporating prior information - performance for different loss functions, [w:] Proceedings of 16th IMACS World Congress 2000 on Scientific Computation, Applied Mathematics And Simulation, M. Deville, R. Owens (eds.) , Lausanne, 2000.

Grzybowski, A.Z., Simulation analysis of some regression estimators incorporating prior information, [w:] Statistical Modelling - Proceedings of 14th International Workshop on Statistical Modelling, H. Friedl, A. Berghold, G. Kauermann (eds.), Graz, 1999, 548-551.

Grzybowski, A.Z.,Simulation analysis of regression estimators based on some coefficients of uncertainty , 6th International Conference On Computing In Economics And Finance, Barcelona 2000 (artykuł online)
Monografie
Monografie i rozdziały w monografiach

Grzybowski, A.Z., Metody wykorzystania informacji a priori w estymacji parametrów regresji , Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Seria Monografie No 89 , Częstochowa 2002,

Grzybowski, A.Z., Analiza makroekonomicznych wskaźników efektywności wykorzystania energii uwzględniających emisję dwutlenku węgla,[w:] L. Kurzak (ed.) Energia odnawialna w budownictwie , Sekcja Wyd.WZP Częst, Seria Monografie , 2009 ,str 101-111.

Grzybowski, A.Z., Reducing a prediction error risk in some industrial and market problems – a cross validation analysis of some method of incorporation a prior information,(współautor: Vokorosova R.) ,[w:] Strengthening the Educational and Scientific Collaboration Among Faculties of Economics within V4 and Countries of South Eastern Europe, R.Vokorokosova, J. K.Grabara. (eds.) , Journal of Scientific Works, Faculty of Management, Czestochowa Technical University, series Monographs No 17, 2009, 185-191.

Grzybowski, A.Z., Modele optymalizacyjne w problemach budżetowania w warunkach niepewności i/lub ryzyka,[ in:] Budżetowanie, (współautor: Dima I.C.) [w:] Dima I.C. , Grabara J. (eds.), Prace Naukowe WZ PCz, seria monografie Nr 19, 2009, Częstochowa, str 153-166.
Podręczniki


Matematyczne modele konfliktu. Wykłady z teorii gier i decyzji, Wydawnictwo PCz, Częstochowa 2012 , ISBN: 978-83-7193-542-8 (nakład wyczerpany). Errata :(wersja na dzień 22.02.2013)
Dodruk w styczniu 2014r. (wprowadzono poprawki błędów wykazanych w erracie do pierwszej partii podręcznika)

Aktualnie koordynowane przedmioty


kierunek matematyka stosowana i technologie informatyczne:

Studia I stopnia:
Algorytmy Teorii Gier i Decyzji

kierunek informatyka:
Studia II stopnia, specjalność Computational Intelligence and Data Mining:
Theory of games and decisions (także dla studentów przebywających na uczelni w ramach programu ERASMUS+).

Statistics and Econometrics (dla studentów przebywających na uczelni w ramach programu ERASMUS+).

Studia III stopnia
Statystyczne metody obróbki danych
Materiały dla studentów uczestniczących w aktualnie prowadzonych zajęciach
Od 2019 roku wszelkie materiały dla studentów uczestniczących w kursach udostepniane są poprzez platformę e-learningową Politechniki Częstochowskiej. Wymagane posiadanie konta i wpis na kurs.

Propozycje tematów prac dyplomowych (kierunek matematyka lub informatyka, studia I i II stopnia)

1. Wielokryterialna analiza decyzyjna - metody, narzędzia i przykłady zastosowań - (literatura po angielsku).
2. Problemy optymalnego zatrzymywania - przegląd modeli, twierdzenia i przykłady zastosowań- (literatura po angielsku). .
3. Metody optymalizacji stochastycznej w rozwiązywaniu stochastycznych zadań transportowych - (literatura po angielsku) .
4. Problem plecakowy - sformułowanie, zastosowania, algorytmy. (wymagana umiejętność programowania oraz znajomość języka angielskiego)
5. Problemy klasyfikacji - przegląd metod i przykłady zastosowań (wymagana znajomość języka angielskiego oraz umiejętność programowania w pakiecie Wolfram Mathematica lub Maple)
Blue Glass Theme by ptown67

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2022 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.