dr Tadeusz Konik 28.02.2024 -
Imię: dr Tadeusz Konik
Status: Użytkownik
Ostatnia aktualizacja: 09-03-2017 12:22:09
dr Tadeusz Konik

Tadeusz Konik studia wyższe odbył na Wydziale Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, które ukończył w 1970 r. uzyskując tytuł magistra matematyki. Następnie podjął pracę w Instytucie Matematyki Politechniki Częstochowskiej. Pracę doktorską z geometrii różniczkowej obronił w 1979 r. na Uniwersytecie Łódzkim.

W latach 1980 - 1984 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Matematyki, a w latach 1984 - 1987 zastępcy kierownika Katedry Matematyki. W latach 1988 - 1991 był kierownikiem Zakładu Geometrii Różniczkowej w Katedrze Matematyki, a następnie do 2012 r. kierownikiem Zakładu Analizy Matematycznej i Geometrii. W latach 1993 - 1998 prowadził zajęcia z wybranych zagadnień matematyki z uzdolnioną młodzieżą tzw. klasy uniwersyteckiej V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

W swojej pracy naukowej zajmował się problemem styczności zbiorów w uogólnionych przestrzeniach metrycznych, z tej tematyki napisał monografię wydaną w serii Monografii Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej. Ponadto opublikował około 40 artykułów w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną otrzymał Medal XXV - lecia Politechniki Częstochowskiej, Złoty Krzyż Zasługi oraz Nagrody Rektora Politechniki Częstochowskiej.

Na emeryturę przeszedł w 2012 roku.
Blue Glass Theme by ptown67

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2024 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.