dr Sylwia Lara-Dziembek 01.07.2022 -
Imię: dr Sylwia Lara-Dziembek
Status: Użytkownik
Ostatnia aktualizacja: 18-10-2021 08:56:20
dr Sylwia Lara-Dziembek

pokój: 334, al. Armii Krajowej 21
tel.: (0-34) 3250-322
email:

konsultacje sem. zimowyi 2021/2022:

środa, czwartek - 8.30-10.00, p.334

Życiorys

studia

stopnie naukowe
mgr matematyki
dr nauk technicznych

dyscyplina naukowa
mechanika

stanowiska

dydaktyka

członkostwo w towarzystwach naukowych

Publikacje:

Lara-Dziembek S., Pawlak-Kazior E., Renty w matematyce finansowej i ubezpieczeniowej, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, ISBN 978-83-7193-766-8, e-ISBN 978-83-7193-770-5, Częstochowa 2021.

Pawlak-Kazior E., Lara-Dziembek S., Metody kalkulacji jednorazowych składek netto w podstawowych typach ubezpieczeń na życie, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, ISBN 978-83-7193-761-3, e-ISBN 978-83-7193-769-9, Częstochowa 2021.

Pawlak E., Lara-Dziembek S., Biernat G., Woźniakowska M., An Example of Non-Keller Mapping, Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, 2016, 15(1), 115-121.

Lara-Dziembek S., Biernat G., Pawlak E., Woźniakowska M., A second example of non-Keller mapping, Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, 2016, 15(2), 65-70.

Biernat G., Lara-Dziembek S., Pawlak E., The Determinants of the Block Band Matrices Based on the N-dimensional Fourier Equation, Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, 2015, 14(3), 5-15;

Biernat G., Lara-Dziembek S., Pawlak E., Symmetric Polynomials in the 3D Fourier Equationn, Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, 2015, 14(1), 5-12.

Biernat G., Lara-Dziembek S., Pawlak E., Symmetric Polynomials in the 2D Fourier Equation, Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, 2014, 13(4), 5-12.

Biernat G., Lara-Dziembek S., Pawlak E., The 3D Fourier equation with the Robin’'s boundary condition using the Finite Difference Method, Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, 2014, 13(1), 5-11.

Biernat G., Lara-Dziembek S., Pawlak E., The n-dimensional Fourier equation with the Robin’'s boundary condition using the Finite Difference Method, Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, 2014, 13(3), 13-20.
Biernat G., Lara-Dziembek S., Pawlak E., The determinants of the block band matrices based on the n-dimensional Fourier equation. Part 1, Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, 2013, 12(3), 5-13.

Biernat G., Lara-Dziembek S., Pawlak E., The determinants of the block band matrices based on the n-dimensional Fourier equation. Part 2, Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, 2013, 12(3), 15-20.

Biernat G., Lara-Dziembek S., Pawlak E., The Finite Difference Method in the 2D Fourier equation with Robin’'s boundary condition , Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, 2013, 12(4), 5-11.

Biernat G., Lara-Dziembek S., Pawlak E., The determinants of the three-band block matrices, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 2012, 3(11), 5-8.

Biernat G., Lara-Dziembek S., Pawlak E., The determinants of the block matrices in the 3D Fourier equation, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 2012, 4(11), 5-10.

S.Lara-Dziembek, E.Pawlak, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, Modele drugiej generacji w procesie krzepnięcia czystych metali, 2011, 139-144.

B.Mochnacki, S.Lara-Dziembek, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science of Technical University of Częstochowa, Weighted residual method in construction of FDM algorithm, 2010, 147-153.

R.Szopa, S.Lara-Dziembek, XXV Międzynarodowe Sympozjum „Metody oceny struktury oraz własności materiałów i wyrobów”, 12-14.X.2010, Turawa, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Mechanika, Thermal and differential analysis as a tool of inverse problems solutions, 2010, Nr 337/2010, z.97, ISSN-1429-6055, 67-68.

R.Szopa, S.Lara, XXIV Międzynarodowe Sympozjum „Metody oceny struktury oraz własności materiałów i wyrobów”, 14-16.X.2009, Ostrava, Czechy, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Mechanika, Application of thermal and differential analysis in numerical solutions of inverse problems, 2009, Nr 332/2009, z.95, 87-88.

S.Lara-Dziembek, J.Siedlecki, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science of Technical University of Częstochowa, Curvilinear finite difference method (CFD) approximation of differential operators, 2009, 1(8), 97-104.

Szopa R., Lara S.: Application of thermal and differential analysis in numerical solutions of inverse problems, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Mechanika, Nr 332/2009, z.95, 87-88, 2009.

Lara-Dziembek S., Siedlecki J.: Curvilinear finite difference method (CFD) approximation of differential operators, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science of Technical University of Częstochowa, 1(8), Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 97-103, 2009.

Lara-Dziembek S., Pawlak E.: Numerical solution of heat diffussion equation using the generalized FDM, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science of Technical University of Częstochowa, 1(5), Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 148-153, 2007.

Mochnacki B., Szopa R., Lara S.: The linear, exponential and generalized models of pure metals solidification process, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Mechanika, Part 2, Nr 321/2007, z.89, 63-64, 2007.

Szopa R., Lara S.: Application of simplified model to sensitivity analysis of solidification process, Archives of Foundry, Volume 7, Issue 4/2007, PAN Katowice, 169-174, 2007.
Szopa R., Lara S.: Wykorzystanie uproszczonego podejścia do analizy wrażliwości w procesach krzepnięcia, Materiały konferencyjne 48 Międzynarodowej Konferencji Naukowej Krzepnięcie i Krystalizacja Metali, CD-ROM Proceedings, Sielpia, 2007.

Metelski A., Lara S., Pawlak E.: Identyfication of source function using the numerical methods,Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science of Technical University of Częstochowa, 1(5), Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 148-153, 2006.

Szopa R., Lara S., Wojciechowska W.: The influence of object geometry on parametric sensitivity field, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Mechanika, Nr 318/2006, z.88, 257-260, 2006.

Lara S., Szopa R.: Model of cast iron solidification using the artificial mushy zone approach, Archives of Foundry, Volume 6, No 22, PAN Katowice, 292-297, 2006.

Szopa R., Lara S.: Sensitivity of linear crystallization model with respect to external parameters, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science of Technical University of Częstochowa, 1(4), Częstochowa, 246-254, 2005.

Mochnacki B., Lara S., Freus S.: Temperature recovery method. New aspects and applications, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Mechanika, Nr 308/2005, z.86, 71-74, 2005.

Mochnacki B., Lara S.: Numerical model of alloy solidification using the enthalpy approach, International Journal for Engineering Modelling, Vol. 17, No 1-2, 41-47, 2005.

Szopa R., Lara S.: Sensitivity of crystallization process with respect to mould parameters, 10th International Conference on Numerical Methods in Continuum Mechanics & 4th workshop on Trefftz Methods, Žilina, Slovak Republic, CD-ROM Proceedings,
23-26.08.2005.

Mochnacki B., Pawlak E., Lara S.: Multiscale model of segregation process, Journal of Materials Processing Technology, Elsevier (2005), Volumes 162-163, pp.766-769.

Mochnacki B., Lara S., Pawlak E.: Multiscale model of segregation process, Proceedings of 13th International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, Worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology COMMENT 2005, Gliwice-Wisła, Poland, 16-18.05.2005, pp. 443-446.

Pawlak E., Lara S., Prażmowski M.: Simplified model of macrosegregation , Archives of Foundry, PAN Katowice, Katowice 259-266, 6, 2004.

Pawlak E., Lara S.: Construction of differential quotients using the control volume method, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Mechanika, Nr 298/2004, z.78, 221-224, 2, 2004.

Mochnacki B., Pawlak E., Lara S.: Analysis of segregation process using the broken line model for an infinite cylinder, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science of Technical University of Częstochowa, 1(3), Częstochowa, 153-160, 6, 2004.

Mochnacki B., Pawlak E., Lara S.: Application of the generalized finite difference method in numerical modeling of moving boundary problems, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science of Technical University of Częstochowa, 1(2), Częstochowa, 129-143, 2003.

Mochnacki B., Lara S.: The influence of artificial mushy zone parameters on the numerical solution of the Stefan problem, Archives of Foundry, PAN Katowice, Katowice 31-36, 2003.

Lara S., Mochnacki B.: Numerical model of alloy solidification using the enthalpy approach, 9th Conference on Numerical Methods in Continuum Mechanics 2003, Żilina, Slovak Republic, CD-ROM Proceedings, 184-185, 2003.

Mochnacki B., Lara S.: The Enthalpy approach in the numerical modelling of skin tissue frostbite, 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM2003, ISBN-83-914632-4-9, CD-ROM Proceedings, Gliwice, 1-4, 2003.

Mochnacki B., Pawlak E., Lara S.: Application of the enthalpy approach in numerical modelling of solidification process, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science of Technical University of Częstochowa, 1(1), Częstochowa, 163-176, 2002.

Mochnacki B., Pawlak E., Lara S.: Numerical model of pure metal solidification, Book of Abstracts, An Euro Conference on Numerical Methods and Computational Mechanics, NMCM 2002, Miskolc, Hungary 194-195, 2002.

Mochnacki B., Pawlak E., Lara S.: Enthalpy approach in numerical modelling of solidification. Part 2, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Mechanika, Nr 288, z.75, Opole, 133-136, 2002.

Mochnacki B., Pawlak E., Lara S.: Application of generalized finite difference method in numerical modelling of bioheat transfer processes, Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 4, Suppl. 1, 478-479, 2002.

Mochnacki B., Pawlak E., Lara S.: Numerical model of solidification using the generalized variant of FDM, Archives of Foundry, PAN, Katowice, Vol. 2, No 4, 167-172, 2002.

Lara S., Pawlak E.: The first and second generations models of the continuous casting solidification, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Mechanika, z.72, Opole, 197-200, 2001.

Lara S., Mochnacki B., Pawlak E.: Numerical model of the continuous casting process on the basis of generalized FDM, IVth International Conference Parallel Processing and Applied Mathematics, PPAM 2001, Workshop, Czestochowa, 64-72, 2001.

Mochnacki B., Pawlak E., Lara S.: Numerical solution of 2D Stefan problem, Solidification of Metals and Alloys, 235-238, 2000.

Lara S., Pawlak E.: The numerical modelling of the Stefan problem, Sympozjum Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki, SIMI 2000, Częstochowa, 63-68, 2000.

Lara S., Pawlak E., Siedlecki J.: Modelling of non-steady heat transfer using generalized FDM, ZN Politechniki Opolskiej, Mechanika, 59, Opole, 11-16, 2000.

Mochnacki B., Pawlak E., Lara S.: Continuous casting process. Model of solidification using artificial heat source method, Materials Mechanical & Manufacturing Engineering, Gliwice, 195-211;198, 2000.
top Theme Smoothblue © 2009- MarcusG
Original by Matonor
top


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2022 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.