dr Maria Lupa 28.02.2024 -
Imię: dr Maria Lupa
Status: Użytkownik
Ostatnia aktualizacja: 02-11-2019 17:18:36
dr Maria Lupa

Maria Lupa ukończyła studia wyższe w roku 1976 na kierunku Matematyka na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Stopień doktora nauk matematycznych uzyskała w Instytucie Matematyki Politechniki Łódzkiej w roku 1987.

Od 1976 roku pracowała w Instytucie Matematyki Politechniki Częstochowskiej gdzie prowadziła na kilku wydziałach wykłady i ćwiczenia z analizy matematycznej, algebry, funkcji zespolonych, analizy zespolonej oraz seminaria dyplomowe. Była promotorem 36 prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich) studentów kierunku Matematyka. W latach 2012-2019 dr Maria Lupa pełniła funkcję zastępcy dyrektora w Instytucie Matematyki.

Działalność naukowa dr Marii Lupy dotyczy problemów istnienia i jednoznaczności rozwiązań równań funkcyjnych, równań różniczkowych niecałkowitego rzędu oraz zastosowania matematyki w mechanice. Dorobek naukowy obejmuje 38 artykułów publikowanych w czasopismach naukowych oraz w materiałach konferencyjnych konferencji krajowych lub międzynarodowych.

Za działalność naukowo - dydaktyczną oraz organizacyjną została odznaczona przez Prezydenta RP Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal 65-lecia Politechniki Częstochowskiej oraz kilka nagród Rektora Politechniki Częstochowskiej.

Na emeryturę przeszła w 2019 roku.
Blue Glass Theme by ptown67

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2024 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.