prof dr hab. inż. Bohdan Mochnacki 28.02.2024 -
Imię: prof dr hab. inż. Bohdan Mochnacki
Status: Użytkownik
Ostatnia aktualizacja: 10-05-2017 11:06:53
prof dr hab. inż. Bohdan Mochnacki

Bohdan Mochnacki studia wyższe ukończył w 1965 r. na Wydziale Mechaniczno - Energetycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 1970 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej, a w 1974 stopień doktora habilitowanego na Wydziale Mechaniczno - Energetycznym tej samej uczelni. Tytuł naukowy profesora nauk technicznych otrzymał w 1983 r. W latach 1965 - 1994 pracował w Politechnice Śląskiej, w której był między innymi dziekanem Wydziału Matematyczno - Fizycznego i dwukrotnie prodziekanem tego wydziału.

W 1995 r. podjął pracę w Politechnice Częstochowskiej w Instytucie Matematyki i Informatyki na stanowisku profesora zwyczajnego i kierownika Zakładu Zastosowań Metod Komputerowych w Technice. W latach 1996 - 2012 pełnił obowiązki dyrektora tego Instytutu. W tym okresie w kierowanym przez Niego Zakładzie wykonano między innymi 8 prac doktorskich, 5 grantów KBN, podjęto intensywną współpracę naukową z innymi polskimi uczelniami technicznymi (Politechnika Śląska, Politechnika Opolska, AGH) oraz zagranicznymi (VUT Brno, Politechnika w Ostrawie). Profesor B. Mochnacki wypromował łącznie 11 doktorantów, 5 jego wychowanków uzyskało tytuł doktora habilitowanego, a 3 tytuły profesorskie.

Działalność naukowa prof. B. Mochnackiego dotyczyła modelowania procesów fizycznych i wykorzystania metod numerycznych w technice. Ma On również znaczne osiągnięcia naukowe w dziedzinie przepływu ciepła w organizmach żywych, analizie wrażliwości i tzw. zagadnieniach odwrotnych. Opublikował ponad 200 prac naukowych w wiodących czasopismach krajowych i zagranicznych, jest autorem lub współautorem dwóch książek, dwóch monografii, dwóch wielokrotnie wznawianych, podręczników akademickich, czterech skryptów uczelnianych, a także autorem rozdziałów w kilku wydawnictwach zbiorowych. Za prace naukowe i naukowo - badawcze został pięciokrotnie wyróżniony Nagrodą Ministra, Brązowym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzeni Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznakami resortowymi, nagrodami Rektora Politechniki Śląskiej i Politechniki Częstochowskiej. Prof. B. Mochnacki prowadził wykłady między innymi we Włoszech, Czechach, Rosji i na Kubie, a na uczelniach krajowych - na Politechnice Śląskiej, Częstochowskiej, Opolskiej Warszawskiej i AGH w Krakowie. Obecnie zatrudniony jest w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

Na emeryturę przeszedł w 2012 roku.
Blue Glass Theme by ptown67

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2024 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.