dr Jarosław Siedlecki 02.06.2023 -
Imię: dr Jarosław Siedlecki
Status: Użytkownik
Ostatnia aktualizacja: 07-11-2022 11:09:09
dr Jarosław Siedlecki

pokój: 306, al. Armii Krajowej 21
tel.: (0-34) 3250-518
email:

konsultacje : czwartek 10.15-11.45 (sobota /niedziela w.p.)

Życiorys

1992-1997 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Przyrodniczy, Kierunek Matematyka, (studia magisterskie)

doktor nauk technicznych, uzyskany na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej, 2002 r.

Mechanika

adiunkt w Instytucie Matematyki Politechniki Częstochowskiej

ćwiczenia z matematyki, algebry liniowej z geometrią, analizy matematycznej i równań różniczkowych

ćwiczenia i laboratoria z metod optymalizacji w ekonomii

laboratoria z programowania liniowego w zagadnieniach finansowych

wykłady z matematyki i metod numerycznych


Polskie Towarzystwo Matematyczne

Sekretarz - OC PTM

Publikacje:

Siedlecka, E.; Siedlecki, J. Influence of Valorization of Sewage Sludge on Energy Consumption in the Drying process. Energies 2021, 14, 4511.
https://doi.org/10.3390/en14154511

Blaszczyk T., Siedlecki J., Sun HG., An exact solution of fractional Euler-Bernoulli equation for a beam with fixed-supported and fixed-free ends, Applied Mathematics and Computation 396 (2021), 125932.
https://doi.org/1...020.125932

Ciesielski M., Siedlecki J., Janik M. K., Mathematical modelling of thermal and electrical processes during electrosurgical resection of colorectal polyps, International Journal of Engineering Science, 154, 2020, 103351. DOI: 10.1016/j.ijengsci.2020.103351 (IF: 8.843, 200pkt)

Ciesielski M., Siedlecki J., Janik M. K., Mathematical modelling of thermal and electrical processes in the polyp-colon system during electrosurgical polypectomy, International Journal of Heat and Technology, 38(4), 2020, pp. 808-816. DOI: 10.18280/ijht.380406

Siedlecki J., Ciesielski M., Blaszczyk T., An Exact Solution of the Fourth Order Differential Equation with the Fractional Boundary Conditions, materiały konferencyjne: Mathematical Modelling in Physics and Engineering 2019 (MMPE'19), Nieznanice, Polska (24-26.06.2019), ISBN: 978-83-7193-706-4 pp.36-37

Blaszczyk T., Siedlecki J., Ciesielski M., Numerical algorithms for approximation of fractional integral operators based on quadratic interpolation, Mathematical Methods in the Applied Sciences 41(9) 2018, 3345-3355.
http://dx.doi.org...2/mma.4828

Blaszczyk T., Siedlecki J., Ciesielski M., A numerical solution of a fractional oscillator equation with various types of boundary conditions, in: Selected Topics in Contemporary Mathematical Modeling, (Ed.) A.Z. Grzybowski, Publishing Office of Czestochowa University of Technology, Czestochowa, 2017, pp. 9-22. (ISBN: 978-83-7193-668-5).
http://im.pcz.pl/...ter_01.pdf

Ciesielski M., Blaszczyk T., Siedlecki J., Integral representation of fractional Euler-Lagrange equation with mixed boundary conditions, proceedings of the 9th European Nonlinear Dynamics Conference (ENOC 2017), (25-30.06.2017, Budapest, Hungary), ID 214, 2017, 2 pages. (ISBN 978-963-12-9168-1). http://congressli...ts/214.pdf

Blaszczyk T., Siedlecki J., Approximation of fractional integrals based on B-spline interpolation, proceedings of the 9th Conference on Mathematical Modeling in Physics and Engineering 2017 (MMPE'17), Poraj, Poland (18-21.09.2017), (Abstract Book, ISBN: 978-83-945412-7-9), pp. 23-24.

Blaszczyk T., Siedlecki J., The Simpson's rule for fractional integral operators, proceedings of the 9th Conference on Mathematical Modeling in Physics and Engineering 2017 (MMPE'17), Poraj, Poland (18-21.09.2017), (Abstract Book, ISBN: 978-83-945412-7-9), pp. 25-26

Ciesielski M., Mochnacki B., Siedlecki J.: Simulations of thermal processes in tooth proceeding during cold pulp vitality testing, ACTA OF BIOENGINEERING AND BIOMECHANICS, Vol. 18, no 3, 2016.

Siedlecki J., Ciesielski M., Błaszczyk T.: The Sturm-Liouville eigenvalue problem - a numerical solution using the Control Volume Method, Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, Vol. 15, Issue 2, 127-136, 2016.

Siedlecki J., Ciesielski M., Błaszczyk T.: Transformation of the second order boundary value problem into integral form - different approaches and a numerical solution, Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, Vol. 14, Issue 3, 103-108, 2015.

Błaszczyk T., Siedlecki J.: An approximation of the fractional integrals using quadratic interpolation, Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, Vol. 13, Issue 4, 13-18, 2014.

Szopa R., Siedlecki J.: Application of the control volume method in numerical modeling of cryosurgery treatment, Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, Vol. 13, Issue 4, 131-136, 2014.

Szopa R., Tuzikiewicz W. Siedlecki J.: Sensitivity analysis of the crystallization model with respect to cooling conditions, Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, Vol. 12, Issue 3, 115-122, 2013.

Siedlecki J., Ciesielski M.: Simulations of thermal processes in a restored tooth, Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, Vol. 12, Issue 4, 103-108, 2013.

Siedlecki J., Ciesielski M.: Mathematical model for thermal processes in photopolymerization, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, Vol. 11, Issue 4, 113-119, 2012.

Siedlecki J., Tuzikiewicz W.: Substitute thermal capacity of binary alloys. Review of hypotheses, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, Vol. 11, Issue 4, 121-129, 2012.


Szopa R., Siedlecki J.: Modelling of solidification using the control volume method, Solidification of Metals and Alloys, PAN–Katowice 2000, 47/44, 349-354.

Lara S., Pawlak E., Siedlecki J.: Modelling of non-steady heat transfer using generalized FDM, XV Międzynarodowe Sympozjum Brno, 6-8 XII 2000, 29-36.

Szopa R., Siedlecki J.: Control volume method in numerical modelling of heat diffusion process, Sympozjum naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki SIMI 2000, Poraj 2000.

Mochnacki B., Siedlecki J.: Metody bilansów w modelowaniu pola temperatur dla trójkątnych objętości kontrolnych, Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej.

Lupa M., Mochnacki B., Siedlecki J.: The influence of boundary conditions on the continuous casting solidification, Archives of Foundry, 2001, 1, 1, 232-237.

Szopa R., Siedlecki J.: The influence of the pouring temperature on the course of casting solidification, Z. N. Pol. Opolskiej, Mechanika, 72, 2001, 243-246.

Lupa M., Szopa R., Siedlecki J.: The influence of the mould parameters on the course of casting solidification, 4th International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics, PPAM 2001, Workshop, Nałęczów, 2001, 81-88.

Szopa R., Siedlecki J.: Numerical Methods and Computational Mechanics, The influence of pouring temperature on the course of casting solidification, 262-263, 2002, Miskolc, Hungary.

Szopa R., Siedlecki J.: Sensitivity analysis of continuous casting with regard to time-dependent pouring temperature, Archives of Foundry, PAN - Katowice 2002, 36/4 Kielce 2002.

Szopa R., Siedlecki J.: Wpływ parametrów technologicznych na przebieg krzepnięcia wlewka ciągłego, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, Częstochowa University of Technology, 1(1), 2002.217-226.

Szopa R., Siedlecki J.: Sensitivity analysis in non-linear heat conduction, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, Czestochowa University of Technology, 2003, 175-182.

Szopa R., Wojciechowska W., Siedlecki J.: Sensitivity analysis of solidification with respect to external conditions, An Euro Conference on Numerical Methods and Computational Mechanics, NMCM 2003, Zilina, Slovakia, September 9-12, 2003, Book of Abstracts, 163-164.

Szopa R., Siedlecki J.: The influence of mould parameters on the casting solidification, Archives of Foundry, Vol. 4, No 14, PAN, Katowice, 2004.

Szopa R., Siedlecki J., Wojciechowska W.: The influence of initial conditions on the course of solidification process, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, Czestochowa University of Technology, 2004, 201-208.

Szopa R., Siedlecki J., Wojciechowska W.: Second order sensitivity analysis of heat conduction problems, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, Czestochowa University of Technology, 1(4), 2005, 255-263.

Metelski A., Siedlecki J.: Identification of solidification model parameters, Z. N. Pol. Opolskiej, Mechanika, Nr 308, z. 86, 2005, 67-70.

Mochnacki B., Metelski A., Siedlecki J.: Identification of solidification model parameters, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, Częstochowa University of Technology, 1(5), 2006.

Szopa R., Siedlecki J., Wojciechowska W.: Numerical Simulation of Solidification Process Using the Scheil Model, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, Częstochowa University of Technology, 1(6), 2007.

Szopa R., Siedlecki J., Wojciechowska W.: Distribution of internal heat sources in solidifying metal according to mould parameters, Z. N. Pol. Opolskiej, Mechanika, Nr 321, z. 89, 2007, 65-66.

Szopa R., Pawlak E., Siedlecki J.: Stefan and Kolmogoroff Models of Solidification. Comparison of Numerical Solutions, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, Częstochowa University of Technology, 185-192,1(7), 2008.

Szopa R., Siedlecki J.: Identification of parameters determining the linear model of crystallization, Z. N. Pol. Opolskiej, Mechanika, Nr 332, z. 95, 2009, 89-90.

Lara-Dziembek S., Siedlecki J.: Curvilinear finite difference method (CFD) approximation of differential operators, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, Częstochowa University of Technology, 97-103,1(8), 2009.

Biernat G., Ligus M., Siedlecki J.: Integration on hypercircles in Rn, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, Częstochowa University of Technology, 13-19,2(8), 2009.
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2023 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.