doc. dr Alfred Czarnota 28.02.2024 -
Imię: doc. dr Alfred Czarnota
Status: Użytkownik
Ostatnia aktualizacja: 09-03-2017 13:44:51
doc. dr Alfred Czarnota


Alfred Czarnota urodził się 10 lutego 1911 roku. Studiował na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym Uniwersytetu Poznańskiego, który ukończył w 1935 r. uzyskując tytuł magistra filozofii. Jednocześnie studiował muzykologię w Konserwatorium w Poznaniu. Od 1940 r. mieszkał w Częstochowie. W latach 1940 - 45 pracował jako kierownik działu zbytu w Częstochowskiej Fabryce Papieru. W tym czasie uczestniczył w tajnym nauczaniu i wykładał matematykę w Tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich. W latach 1945 - 48 pracował w Liceum Handlowym w Częstochowie. Jednocześnie angażował się w organizację Wyższej Szkoły Administracyjno - Handlowej, w której następnie przez 3 lata pełnił funkcję prorektora i przez 5 lat - rektora. 31 lat był związany z Politechniką Częstochowską, której był organizatorem. Od 1949 r. zajmował się organizacją Katedry Matematyki, której był kierownikiem od momentu powstania w 1953 r., a następnie dyrektorem Instytutu Matematyki do 1980 r.

W Politechnice Częstochowskiej pracował kolejno na etacie profesora kontraktowego, zastępcy profesora, starszego wykładowcy i docenta prowadząc wykłady i ćwiczenia z matematyki. W 1963 r. na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych.

Działalność naukowa docenta A. Czarnoty dotyczyła teorii liczb, zastosowania matematyki w ekonomii i demografii, dydaktyki i pedagogiki ogólnej. Opublikował kilkanaście prac z zakresu teorii liczb, był autorem kilku skryptów dla studentów oraz kilkunastu opracowań dla przemysłu z zakresu organizacji pracy.

Docent A. Czarnota pełnił wiele zaszczytnych funkcji w Uczelni i poza nią. Przez 5 lat był pełnomocnikiem rektora ds. wychowania młodzieży, 2 lata był prorektorem ds. nauczania, 24 lata - członkiem Senatu Politechniki Częstochowskiej. W latach 1969 - 72 był członkiem Rady Głównej przy Ministrze Oświaty i Szkolnictwa Wyższego oraz długoletnim wiceprezesem Górnośląskiego Oddziału PTM.
Jego pasją były szachy, różne formy zbieractwa oraz działalność literacka. Był członkiem Polskiego Związku Szachowego, Polskiego Towarzystwa Filatelistycznego, Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego. Ośmiokrotnie był mistrzem szachowym Częstochowy, wysokie lokaty uzyskiwał w mistrzostwach Polski. Obecnie organizowane są w Częstochowie coroczne memoriały im. A. Czarnoty.

Za działalność dydaktyczną, naukową, organizacyjną i społeczną został odznaczony Nagrodami Ministra, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzeni Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem X i XXX - lecia PRL, Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego, Złotą Odznaką Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego, nagrodą naukową miasta Częstochowy, Medalem Zasłużonego dla Politechniki Częstochowskiej, uhonorowany tytułem Zasłużonego Nauczyciela PRL.

Alfred Czarnota zmarł 10 lutego 1984 r. w Częstochowie.
Blue Glass Theme by ptown67

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2024 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.