doc. dr Andrzej Kapcia 28.02.2024 -
Imię: doc. dr Andrzej Kapcia
Status: Użytkownik
Ostatnia aktualizacja: 09-03-2017 13:45:34
doc. dr Andrzej Kapcia


Andrzej Kapcia w latach 1950 - 1955 odbył studia na Wydziale Matematyczno - Fizyczno - Chemicznym Uniwersytetu Poznańskiego, które ukończył z tytułem magistra matematyki. W 1968 na Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskał stopień doktora nauk matematycznych. Pracę w Szkole Inżynierskiej w Częstochowie rozpoczął w 1954 r. Od tej pory przez 38 lat był związany z Politechniką Częstochowską. W tym czasie przez 10 lat pełnił funkcję kierownika biblioteki Katedry Matematyki, 8 lat był zastępcą dyrektora Instytutu Matematyki, 2,5 roku dyrektorem Instytutu Matematyki, 5,5 roku - kierownikiem Zakładu Analizy Matematycznej. Społecznie działał od 1957 r. w PTM, w którym przez 4 lata był członkiem Zarządu Oddziału Górnośląskiego. Jest członkiem założycielem Oddziału Częstochowskiego PTM, w którym przez 6 lat sprawował funkcję wiceprezesa, 11 lat funkcję prezesa i 6 lat członka Zarządu. Z okazji XXV-lecia Politechniki Częstochowskiej zorganizował wystawę prezentującą dorobek uczelni, a w 1987 r. był współorganizatorem Zjazdu Naukowego PTM, który odbył się w Częstochowie.

W swojej pracy naukowej zajmował się równaniami różniczkowymi zwyczajnymi. Opublikował 30 artykułów w kraju i za granicą. Jest również autorem wielu opracowań dotyczących rozwoju matematyki w regionie częstochowskim dla Oddziału Katowickiego PAN i PTM.

Za działalność naukową, dydaktyczną i wychowawczą otrzymał trzykrotnie Nagrodę Ministra, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Prezydenta Miasta Częstochowy, Srebrną Honorową Odznaką ZSP, Srebrnym Medalem Zasłużonemu dla Politechniki Częstochowskiej, nagrodami Rektora Politechniki Częstochowskiej.

Na emeryturę przeszedł w 1992 r. , następne przez pięć lat pracował na godzinach zleconych.
Blue Glass Theme by ptown67

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2024 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.