dr Edyta Pawlak-Kazior 01.07.2022 -
Imię: dr Edyta Pawlak-Kazior
Status: Użytkownik
Ostatnia aktualizacja: 08-03-2022 18:47:50
dr Edyta Pawlak-Kazior


pokój: 334, al. Armii Krajowej 21
tel.: (0-34) 3250-322

email: edyta.pawlak-kazior@pcz.pl

konsultacje semestr letni 2021/2022:

wtorek: 18.00-18.45 on-line Platforma E-learningowa Politechniki Częstochowskiej
środa: 09.00-10.30 on-line Platforma E-learningowa Politechniki Częstochowskiej
czwartek: 18.00-18.45 on-line Platforma E-learningowa Politechniki Częstochowskiej

studia
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, kierunek Matematyka

stopnie naukowe
dr nauk technicznych, Politechnika Częstochowska

dydaktyka (semestr letni 2021/2022)

Wykład z Matematyki ubezpieczeń na życie dla studentów kierunku Matematyka, WIMiI (studia stacjonarne II stopnia);
Wykład z Matematyki dla studentów kierunku Automatyka i Robotyka, Elektromobilność i Energia Odnawialna, Elektrotechnika i Telekomunikacja, Elektrotechnika, WE (studia niestacjonarne I stopnia);
Ćwiczenia z Matematyki dla studentów kierunku Automatyka i Robotyka, Elektromobilność i Energia Odnawialna, Elektrotechnika i Telekomunikacja, Elektrotechnika, WE (studia niestacjonarne I stopnia);

nagrody
Srebrny Medal za Długoletnią służbę (2016)
Medal Komisji Edukacji Narodowej (2011)
Medal 70-lecia Politechniki Częstochowskiej (2019)

Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej Zespołowa za działalność dydaktyczno-organizacyjną (2020)
Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej Zespołowa za działalność organizacyjną (2019)
Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej Zespołowa za działalność dydaktyczno-organizacyjną (2019)
Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej Zespołowa za działalność dydaktyczno-organizacyjną (2019)
Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej Indywidualna za działalność organizacyjną (2018)
Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej Zespołowa za działalność organizacyjną (2018)
Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej Indywidualna za działalność organizacyjną (2017)
Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej Zespołowa za działalność organizacyjną (2017)
Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej Zespołowa za działalność organizacyjną (2016)
Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej Zespołowa za działalność organizacyjną (2014)
Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej Zespołowa za działalność organizacyjną (2009)
Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej Zespołowa za działalność naukową (2003)

Nagrody Stowarzyszenia Studentów AIESEC w kategoriach: Najlepiej Prowadzący Ćwiczenia (w latach 2000, 2004, 2005, 2006) oraz Najlepiej Prowadzący Wykłady (2006)

Członkostwo w towarzystwach naukowych:
Polskie Towarzystwo Matematyczne

Podręczniki akademickie:

Edyta Pawlak-Kazior, Sylwia Lara-Dziembek, Metody kalkulacji jednorazowych składek netto w podstawowych typach ubezpieczeń na życie, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2021

Sylwia Lara-Dziembek, Edyta Pawlak-Kazior, Renty w matematyce finansowej i ubezpieczeniowej, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2021

Publikacje dydaktyczne:

"Wybrane aspekty procesu oceniania w szkolnictwie wyższym" , Konferencja Dydaktyczna "Nauczanie Przedmiotów Ścisłych i Technicznych", 22 października 2021 r.

"Zasady konstrukcji testów egzaminacyjnych z matematyki" w panelu dydaktycznym 11th Conference on Mathematical Modeling in Physics and Engineering (MMPE'2019).24-26 czerwca 2019 r., Nieznanice, Abstrakt w Mathematical Modeling in Physics and Engineering, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2019, s.63, bibliogr. poz. 6


Publikacje:
Lara-Dziembek S., Biernat G., Pawlak E., Some Remarks to the Jacobian Conjecture, Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, 2017, 16(1), 87-96;

Pawlak E., Lara-Dziembek S., Biernat G., Woźniakowska M., An Example of Non-Keller Mapping, Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, 2016, 15(1), 115-121;

Lara-Dziembek S., Biernat G., Pawlak E., Woźniakowska M., A second example of non-Keller mapping, Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, 2016, 15(2), 65-70;

Biernat G., Lara-Dziembek S., Pawlak E., The Determinants of the Block Band Matrices Based on the N-dimensional Fourier Equation, Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, 2015, 14(3), 5-15;

Biernat G., Lara-Dziembek S., Pawlak E., Symmetric Polynomials in the 3D Fourier Equationn, Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, 2015, 14(1), 5-12;

Biernat G., Lara-Dziembek S., Pawlak E., Symmetric Polynomials in the 2D Fourier Equation, Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, 2014, 13(4), 5-12;

Biernat G., Lara-Dziembek S., Pawlak E., The 3D Fourier equation with the Robin’'s boundary condition using the Finite Difference Method, Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, 2014, 13(1), 5-11;

Biernat G., Lara-Dziembek S., Pawlak E., The n-dimensional Fourier equation with the Robin’'s boundary condition using the Finite Difference Method, Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, 2014, 13(3), 13-20

Biernat G., Lara-Dziembek S., Pawlak E., The determinants of the block band matrices based on the n-dimensional Fourier equation. Part 1, Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, 2013, 12(3), 5-13;

Biernat G., Lara-Dziembek S., Pawlak E., The determinants of the block band matrices based on the n-dimensional Fourier equation. Part 2, Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, 2013, 12(3), 15-20;

Biernat G., Lara-Dziembek S., Pawlak E., The Finite Difference Method in the 2D Fourier equation with Robin’'s boundary condition , Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, 2013, 12(4), 5-11;

Biernat G., Lara-Dziembek S., Pawlak E., The determinants of the three-band block matrices, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 2012, 3(11), 5-8

Biernat G., Lara-Dziembek S., Pawlak E., The determinants of the block matrices in the 3D Fourier equation, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 2012, 4(11), 5-10

Pawlak E., Lara-Dziembek S. Identification of boundary heat flux using the sequential and global function specification methods and FDM algorithm, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 1(10) 2011, 139-146

Szopa R., Pawlak E.: Artificial Heat Source Method in modeling of continuous casting process, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 1(9) 2010, 203-207

Pawlak E., Szopa R.: Application of Artificial Heat Source Method in numerical modeling of continuous casting, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, seria Mechanika, Nr 337/2010, z. 97, 65-67

Pawlak E., Szopa R.: Model of thermal processes proceeding in domain of cast composite with particles, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 1(8) 2009, 177-184

Majchrzak E., Pawlak E.: Identification of volumetric specific heat in a form of piece-vice constant function, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, seria Mechanika, Nr 322/2009, z. 95; 81-82

Pawlak E., Szopa R., Siedlecki J.: Stefan and Kolmogoroff models of solidification. Comparison of numerical solutions, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 1(7)2008, s.185-192.

Szopa R., Pawlak E.: Sensitivity analysis of casting solidification with respect to parameters of micro/macro power type model, XXIII Międzynarodowe Sympozjum Metody oceny struktury oraz własności materiałów i wyrobów, Jarnołtówek, 22-24. 10. 2008 r., Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, seria Mechanika, 2008, z.92, nr 327/2008, 35-36.

Mochnacki B., Pawlak E.: Identification of boundary condition on the contact surface of continuous casting mould; Archives of Foundry Engineering; PAN; Katowice (2007), Volume 7, Issue 4/2007, s. 202-206.

Lara-Dziembek S., Pawlak E.: Numerical solution of head diffusion equation using the generalized FDM; Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science; 1(6)2007; s.117-125.

Mochnacki B., Pawlak E., Szopa R.: The linear, exponential and generalized models of pure metals solidification process. Part 1; XXII Międzynarodowe Sympozjum Metody oceny struktury oraz właściwości materiałów i wyrobów, Svratka, 06-08. 11. 2007; Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej seria Mechanika; Opole 2007, Nr 321/2007, z. 89, s. 62-62.

Mochnacki B., Pawlak E.: Identyfikacja warunku brzegowego na powierzchni kontaktu krystalizatora i urządzenia COS, 48 Konferencja Naukowa Krzepnięcie i krystalizacja metali 2007, Sielpia-Kielce, 25-27.09.2007, CD-ROM, 5 stron.

Mochnacki B., Pawlak E, Suchy J.S.: Identification of alloy latent heat on the basis of mould temperature, Archives of Foundry, PAN, Katowice (2006) Vol. 6, No. 22, pp. 321-337.

Mochnacki B. Pawlak E.: A simple way of alloy latent heat identification, XXI Międzynarodowe Sympozjum Metody oceny struktury oraz własności materiałów i wyrobów, Roznov pod Radhostem, Czech Republik, 25-27., Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, seria Mechanika, Nr 318/2006 z. 88, s. 253-256, (Wydawnictwo dofinansowywane przez Unię Europejską w ramach projektu INTERREG IIIa Polska-Czechy CZ.04.4.85/23.PL.1/0285).

Metelski A., Lara S., Pawlak E.: Identification of source function using the numerical methods, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, Czestochowa University of Technology, Czestochowa (2006) 1(5), s. 148-153.

Mochnacki B., Pawlak E.: Micro/macro models of crystallization process. Comparison of the results of numerical simulations, Journal of Mechanical Engineering- Strojnicky casopis, 57, 5, 2006, 300-308.

Mochnacki B., Pawlak E., Lara S.: Multiscale model of segregation process, Journal of Materials Processing Technology, Elsevier (2005), Volumes 162-163, pp.766-769.

Mochnacki B., Pawlak E.: Application of the generalized FDM for numerical solution of non-linear thermal diffusion problems, Journal of Computational and Applied Mechanics, Miskolc University Press (2005) Vol. 6, No 1, pp. 107-113.

Mochnacki B., Lara S., Pawlak E.: Multiscale model of segregation process, Proceedings of 13th International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, Worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology COMMENT 2005, Gliwice-Wisła, Poland, 16-18.05.2005, pp. 443-446.

Mochnacki B., Pawlak E.: Micro/macro models of crystallization process. Comparison of the results of numerical simulations,10th International Conference on Numerical Methods in Continuum Mechanics NMCM 2005, CD-ROM Proceedings, Zilina, Slovak Republic, 23-26.08.2005, pp. 1-7.

Mochnacki B., Pawlak E.: Micro/macro models of crystallization process. Comparison of the results of numerical simulations, 10th International Conference on Numerical Methods in Continuum Mechanics NMCM 2005, Book of Abstracts, Zilina, Slovak Republic, 23-26.08.2005, pp. 97-98.

Mochnacki B. Pawlak E.: Approximate solution of the macrosegregation problem, XX Międzynarodowe Sympozjum Metody oceny struktury oraz własności materiałów i wyrobów, Ustroń-Jaszowiec, Polska, 7-9.12.2005 r., Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, seria Mechanika, Nr 308/2005 z. 86, s. 75-78, (Wydawnictwo dofinansowywane przez Unię Europejską w ramach projektu INTERREG IIIa Polska-Czechy - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Mochnacki B. Pawlak E.: Linear and exponential models of crystallization process simulation, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, Czestochowa University of Technology, Czestochowa (2005) 1(4), s. 188-194.

Pawlak E., Lara S., Prażmowski M.: Simplified model of macrosegregation , Archives of Foundry, PAN Katowice, Katowice 259-266, 6, 2004.

Pawlak E., Lara S.: Construction of differential quotients using the control volume method, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Mechanika, Nr 298/2004, z.78, 221-224, 2, 2004.

Mochnacki B., Pawlak E., Lara S.: Analysis of segregation process using the broken line model for an infinite cylinder, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science of Technical University of Częstochowa, 1(3), Częstochowa, 153-160, 6, 2004.

Mochnacki B., Pawlak E.: Application of generalized FDM for numerical solution of non-linear thermal diffusion problems, CD-ROM Proceedings, 9th International Conference on Numerical Methods in Continuum Mechanics, NMCM 2003, Žilina, Slovakia, 2003.

Mochnacki B., Pawlak E., Lara S.: Application of the generalized finite difference method in numerical modeling of moving boundary problems, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science of Technical University of Częstochowa, 1(2), Częstochowa, 129-143, 2003.

Mochnacki B., Pawlak E., Lara S.: Numerical model of solidification using the generalized variant of FDM, Archives of Foundry, PAN; Katowice, Vol.2, No 4, 167-172, 2002.

Mochnacki B., Pawlak E., Lara S.: Application of generalized finite difference method in numerical modelling of bioheat transfer processes, Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 4, Suppl. 1, Wrocław, 478-479, 2002.

Mochnacki B., Pawlak E., Lara S.: Enthalpy approach in numerical modelling of solidification. Part 2, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Mechanika, Nr 288, z.75, Opole, 133-136, 2002.

Mochnacki B., Pawlak E., Lara S.: Numerical model of pure metal solidification, Book of Abstracts, An Euro Conference on Numerical Methods and Computational Mechanics, NMCM2002, Miskolc, Hungary 194-195, 2002.

Mochnacki B., Pawlak E., Lara S.: Application of the enthalpy approach in numerical modelling of solidification process, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science of Technical University of Częstochowa, 1(1), Częstochowa, 163-176, 2002.

Mochnacki B., Pawlak E., Lara S.: Numerical model of the continuous casting process on the basis of generalized FDM, IVth International Conference Parallel Processing and Applied Mathematics, PPAM 2001, Workshop, Czestochowa, 64-72, 2001.

Lara S., Pawlak E.: The first and second generations models of the continuous casting solidification, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Mechanika, z.72, Opole, 197-200, 2001.

Mochnacki B., Pawlak E., Lara S.: Numerical solution of 2D Stefan problem, Solidification of Metals and Alloys, 2, 2000, 44, 235-238.

Lara S., Pawlak E.: The numerical modelling of the Stefan problem, Sympozjum Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki, SIMI 2000, Częstochowa, 63-68, 2000.
Lara S., Pawlak E., Siedlecki J.: Modelling of non-steady heat transfer using generalized FDM, ZN Politechniki Opolskiej, Mechanika, 59, Opole, 11-16, 2000.

Mochnacki B., Pawlak E., Lara S.: Continuous casting process. Model of solidification using artificial heat source method, Materials Mechanical & Manufacturing Engineering, Gliwice, 195-211; 198, 2000.

Mochnacki B., Majchrzak E., Pawlak E.: Application of generalized FDM for numerical modeling of heat transfer in the system blood vessels biological tissue, XIV Polish Conference on Computer Methods in Mechanics, 26-28 May 1999, Rzeszów, Poland, 251-252.

Lara S., Pawlak E., Siedlecki J.: Modelling of non-steady heat transfer Rusing generalized FDM, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Seria Mechanika z. 59, 253/99, 1999, 11-16.

Mochnacki B., Pawlak E.: Application of generalized FDM for numerical modeling of non-steady heat transfer; Proceedings of the Third International Conference on Parallel Processing & Applied Mathematics, Kazimierz Dolny, Poland, September 14-17, 1999, 665-674.

Mochnacki B., Pawlak E.: Analysis of heat transfer in domain of continuous casting mould using generalized finite differences method, Proceedings of the 7th International Scientific Conference Achievements in Mechanical & Materials Engineering, Gliwice-Zakopane, Poland, 29 Nov-2 Dec, 1998, 353-356.

Mochnacki B., Pawlak E.: Numerical modeling of non-steady thermal diffusion on the basis of generalized FDM, Proceedings of the Fifth International Conference on Advenced Computational Methods in Heat Transfer, Heat Transfer V, 1998.

Mochnacki B., Majchrzak E., Pawlak E., Suchy J.: Modelling of Fe-C alloys solidification using the artificial heat source method, Journal of Materials Processing Technology, Elsevier, 64 (1997) 293-302.

Mochnacki B., Pawlak E.: Application of Generalized FDM for numerical solution of 1D diffusion problems, Proceedings of the 2nd International Conference on Parallel Processing & Applied Mathematics, Part II, PPAM97, Zakopane, Poland, September 2-5, 1997, 609-618.

Mochnacki B., Pawlak E.: The numerical aspects of diffusion equation linearization, XIII Polish Conference on Computer Methods in Mechanics, Poznań, 5-8 May, 1997, 909-918.
top Theme MyCommunity © MarcusG
(Original © ObiWan)
top


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2022 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.