Aktualności

13th Conference on Mathematical Modeling in Physics and Engineering

W dniach 13-14 czerwca 2022 r. odbędzie się: 13th Conference on Mathematical Modeling in Physics and Engineering (MMPE'22).
Strona konferencji: http://im.pcz.pl/konferencja/

Konkurs BE QUICK AND WIN!

Oddział Częstochowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Politechnika Częstochowska zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w internetowym konkursie matematycznym BE QUICK AND WIN!.

Co tydzień w środę o godz. 19:00 na stronie internetowej Konkursu ukazywać się będzie jedno zadanie konkursowe. Pierwsze zadanie zostanie zamieszczone 12 lutego 2020r., a ostatnie - 15 kwietnia 2020r. (cykl 10 zadań). Rozwiązanie każdego zadania należy przesyłać w formie elektronicznej w ciągu 120 minut od momentu jego opublikowania na stronie internetowej. Zadania konkursowe oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: poprawność rozwiązania, czytelność zapisu, kolejność nadesłania rozwiązania, oryginalność pomysłu. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Szczegóły oraz Regulamin Konkursu dostępne są na stronie internetowej www.im.pcz.pl/konkurs/

Walne zebranie OC PTM

WALNE ZEBRANIE Oddziału Częstochowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego w dniu 14.11.2019 r. wybrało nowe władze na kadencję 2020-2022. Przewodniczącym OC PTMu został wybrany Dr hab. Tomasz Błaszczyk, prof. PCz.

Walne Zebranie Oddziału Częstochowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Oddziału Częstochowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego, które odbędzie się 14 listopada 2019r. o godzinie 10.00 w Sali 310 Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej, al. Armii Krajowej 21.

Planowany porządek obrad
1. Otwarcie zebrania przez Prezesa OC PTM
2. Wybór Przewodniczącego zebrania
3. Wybór Komisji Wyborczej
4. Wysłuchanie sprawozdań Zarządu OC PTM i Komisji Rewizyjnej:
    a. Prezesa OC PTM
    b. Skarbnika
    c. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
5. Wniosek o udzielenie/nieudzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
7. Zgłaszanie kandydatów na poszczególne stanowiska:
    a. Prezes OC PTM
    b. Wiceprezesi
    c. Sekretarz
    d. Skarbnik
    e. Komisja Rewizyjna
    f. Delegaci i zastępcy delegatów na Zgromadzenie Delegatów PTM
8. Dyskusja na temat przyszłej działalności OC PTM
9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie obrad

Patronat konkursów

OC PTM objął patronatem następujące konkursy:

  • IV Regionalny Konkurs "Matematyka w geografii" w I LO im. Słowackiego w Częstochowie w dniu 14.03.2019r.
  • Dzień Matematyki w I LO im. Słowackiego w Częstochowie w dniu 15.03.2019r.
  • XIII Regionalny Konkurs Matematyczny im. Stefana Banacha w Zespole Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu w dniu 24.04.2019r.
  • IX Powiatowy Konkurs Matematyczny dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej "O puchar Dyrektora Zespołu Szkół nr 1" w Zespole Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu w dniu 25.04.2019r.
11th Conference on Mathematical Modeling in Physics and Engineering

W dniach 24-26 czerwca 2019 r. w Nieznanicach odbyła się: 11th Conference on Mathematical Modeling in Physics and Engineering (MMPE'2019).
Strona konferencji: http://im.pcz.pl/konferencja/?id=ed&year=2019

Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich

Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich odbędzie się w dniach 3-7 września 2019 roku w Krakowie.
Więcej informacji: https://100latptm.matinf.uj.edu.pl

Walne zebranie OC PTM

WALNE ZEBRANIE Oddziału Częstochowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego w dniu 25.01.2018 r. dokonało zmian w Zarządzie Odziału na kadencję 2017-2019. Prezesem OC PTMu została dr inż. Jolanta Pozorska (więcej... ).

Walne zebranie OC PTM

WALNE ZEBRANIE Oddziału Częstochowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego w dniu 27.10.2016 r. wybrało nowe władze na kadencję 2017-2019. Przewodniczącym OC PTMu został Prof. dr hab. inż. Zbigniew Domański (więcej... ).

Walne Zebranie Oddziału Częstochowskiego PTM

Zgodnie ze Statutem Polskiego Towarzystwa Matematycznego w dniu 27.10.2016r. o godzinie 10.00 w Sali 310 Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej, al. Armii Krajowej 21 odbędzie się Walne Zebranie Oddziału Częstochowskiego PTM.

Porządek zebrania:
1. Wybory przewodniczącego zebrania.
2. Sprawozdanie ustępującego Zarządu OC PTM.
3. Sprawozdanie skarbnika OC PTM.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
5. Dyskusja.
6. Przyjęcie do PTM nowych członków i skreślenie z listy Towarzystwa osób, które nie spełniają obowiązków statutowych.
7. Powołanie Komisji Wyborczej i Komisji Skrutacyjnej.
8. Wybory Prezesa OC PTM.
9. Wybory członków Zarządu OC PTM.
10. Wybory Komisji Rewizyjnej.
11. Wybory delegata na Walne Zgromadzenie PTM.
12. Dyskusja na temat przyszłej działalności OC PTM.
13. Wolne wnioski.