Previous edition: IX Konferencja Modelowanie Matematyczne w Fizyce i Technice (MMFT'2017)

Termin: 18-21.09.2017 r.

Miejsce: Poraj, Ośrodek rekreacyjny "Leśna Radość"

Organizator:

  • Politechnika Częstochowska
  • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

Plakat do pobrania: format PDF (21 MB)


Komitet naukowy:

Tomasz Błaszczyk PCz
Jan Čapek UP
Mariusz Ciesielski PCz
Zbigniew Domański PCz
Andrzej Drzewiński UZ
Andrzej Grzybowski PCz
Małgorzata Klimek PCz
Bohdan Kopytko PCz
Mariusz Kubanek PCz
Stanisław Kukla PCz
Adam Kulawik PCz
Jacek Leszczyński AGH
Zhibing Li SYSU
Valerie Novitzká TUK
Antoni Pierzchalski UŁ
Jolanta Pozorska PCz
Zbigniew Pozorski PP
Piotr Puchała PCz
Grażyna Rygał AJD
Norbert Sczygiol PCz
Urszula Siedlecka PCz
Krzysztof Sokół PCz
William Steingartner TUK
Jerzy Winczek PCz
Izabela Zamorska PCz

Komitet organizacyjny:

Zbigniew Domański
Andrzej Grzybowski
Marek Błasik
Tomasz Błaszczyk
Mariusz Ciesielski
Jolanta Pozorska
Urszula Siedlecka
Izabela Zamorska

Ulotka konferencji: Pobierz plik PDF (5.5 MB)

Lista uczestników: Pobierz - PDF

Program wykładów: Pobierz - PDF

Streszczenia wykładów: Pobierz - PDF (2.7 MB)

Monografia pokonferencyjna: Selected Topics in Contemporary Mathematical Modeling, Editor: A.Z. Grzybowski, Publishing Office of Czestochowa University of Technology, Czestochowa 2017, ISBN: 978-83-7193-668-5


Zaproszeni Wykładowcy:

Jan Čapek, University of Pardubice (Czechy)
Andrzej Drzewiński, Uniwersytet Zielonogórski (Polska)
Zhibing Li, Sun-Yat Sen University (Chiny)
Valerie Novitzká, Technical University of Košice, (Słowacja)
Antoni Pierzchalski, Uniwersytet Łódzki (Polska)
Zbigniew Pozorski, Politechnika Poznańska (Polska)


Zainteresowani uczestnictwem w konferencji proszeni są o nadsyłanie formularzy zgłoszeniowych i streszczeń referatów (do 15 sierpnia 2017) na adres konferencja@im.pcz.pl .

Formularz zgłoszenia: Pobierz - DOC

Abstract preparation guideline: Download - DOC

Streszczenia wszystkich zaakceptowanych referatów zostaną zamieszczone w materiałach konferencyjnych. Ponadto wskazane przez Komitet Programowy najoryginalniejsze prace prezentujące wysoki poziom naukowy zostaną zarekomendowane do publikacji w rozszerzonej wersji w czasopiśmie Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanice (indeksowane w bazie "Emerging Sources Citation Index" - Web of Science).


Opłata konferencyjna: 1200 zł

Termin wpłaty do 31 sierpnia 2017

Opłatę należy uiścić na konto:
Politechnika Częstochowska
Raiffeisen Bank Polska S.A.
06 1750 1211 0000 0000 0416 8728
Tytułem: konferencja MMFT 2017 imię_nazwisko

Opłata obejmuje materiały konferencyjne, wyżywienie oraz nocleg.

Więcej zdjęć: ALBUM