Aktualności

III edycja Nagrody Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana Skalmierskiego

Kapituła Nagrody ogłasza III edycję konkursu o Nagrodę Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana Skalmierskiego.
Więcej informacji: km.pcz.pl/ptm/?id=srebrne_skrzypce

14th Conference on Mathematical Modeling in Physics and Engineering

W dniach 15-16 czerwca 2023 r. odbędzie się: 14th Conference on Mathematical Modeling in Physics and Engineering (MMPE'23).
Strona konferencji: km.pcz.pl/konferencja/

Walne Zebranie Oddziału Częstochowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Oddziału Częstochowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego, które odbędzie się 03 listopada 2022r. o godzinie 10.00 w Sali 310 Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej, al. Armii Krajowej 21.

Planowany porządek obrad
1. Otwarcie zebrania przez Prezesa OC PTM
2. Wybór Przewodniczącego zebrania
3. Wybór Komisji Wyborczej
4. Wysłuchanie sprawozdań Zarządu OC PTM i Komisji Rewizyjnej:
    a. Prezesa OC PTM
    b. Skarbnika
    c. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
5. Wniosek o udzielenie/nieudzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
7. Zgłaszanie kandydatów na poszczególne stanowiska:
    a. Prezes OC PTM
    b. Wiceprezesi
    c. Sekretarz
    d. Skarbnik
    e. Komisja Rewizyjna
    f. Delegaci i zastępcy delegatów na Zgromadzenie Delegatów PTM
8. Dyskusja na temat przyszłej działalności OC PTM
9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie obrad

Konkurs BE QUICK AND WIN!

W roku 2022 przeprowadzono piątą edycję Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego On-line Be Quick and Win! Organizatorami konkursu były Oddział Częstochowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Politechnika Częstochowska. Konkurs trwał od 09 marca 2022 do 27 kwietnia 2022r., a zadania były zamieszczane na podstronie witryny internetowej Katedry Matematyki km.pcz.pl/konkurs/ w każdą środę o godzinie 19. Celem konkursu jest popularyzacja matematyki oraz rozwijanie zainteresowań matematycznych młodzieży. W konkursie wzięło udział 73 osób z 16 miejscowości z całej Polski.
W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa w składzie:
- Prezes Oddziału Częstochowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego,
- Kierownik Katedry Matematyki Politechniki Częstochowskiej,
- członkowie zespołu konkursowego powołanego przez Prezesa OC PTM,
przyznała nagrody 10 najlepszym uczestnikom konkursu.

Szczegóły oraz Regulamin Konkursu dostępne są na stronie internetowej km.pcz.pl/konkurs/