O Konferencji

Tematyka konferencji obejmuje doskonalenie jakości nauczania w zakresie przedmiotów ścisłych i technicznych, zastosowanie matematyki w tych przedmiotach, dyskusję i wymianę doświadczeń dydaktycznych pomiędzy nauczycielami z różnych poziomów kształcenia.

W tym roku szczególną uwagę pragniemy zwrócić na zagadnienia związane z nauką zdalną i hybrydową, na ograniczenia, możliwości i wyzwania takiej formy kształcenia.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji.