O Konferencji

Tematyka konferencji obejmuje doskonalenie jakości nauczania w zakresie przedmiotów ścisłych i technicznych, zastosowanie matematyki w tych przedmiotach, dyskusję i wymianę doświadczeń dydaktycznych pomiędzy nauczycielami z różnych poziomów kształcenia.

Honorowy Patronat nad tegoroczną konferencją objął
JM Rektor Politechniki Częstochowskiej
Prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji.