O Konferencji

Tematyka konferencji obejmuje doskonalenie jakości nauczania w zakresie przedmiotów ścisłych i technicznych, zastosowanie matematyki w tych przedmiotach, dyskusję i wymianę doświadczeń dydaktycznych pomiędzy nauczycielami z różnych poziomów kształcenia.

Każdy uczestnik prezentujący referat lub plakat ma możliwość opublikowania pracy w czasopiśmie "Matematyka i Informatyka na Uczelniach Technicznych", po spełnieniu wymagań określonych na stronie https://minut.polsl.pl. Publikacja jest bezpłatna.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji.